Регистрация

БАЯНДАМАЛАРДЫҢ МӘТІНДЕРІН РЕСІМДЕУГЕ

ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

 

компьютерлік мәтін: 10 беттен аспайтын, 14-шікегль, MS WORD редакторы, интервалы бір жарым, Times New Roman шрифті, бет параметрлері – барлық шеттері 2 см

 

баяндаманың аты бас әріптермен басылады, төменде кіші әріптермен автордың(лардың) аты-жөні;

 

◄ түйін сөздер одан төмен орналастырылады;

 

◄ аннотация (4-5 жолдан) одан төмен;

 

◄ иллюстрациялар жеке файлмен мақаланыңмәтінінеқоса беріледі (кестелер, суреттер және т. б.) (рұқсат:иллюстрациялар 300 dpi кем емес, ені бойынша өлшемі кемінде 140 мм – стандартты парақтың ені А5);

 

◄ Өтініш: баяндама мәтінінде және «Өтінім - Шартта» ешқандай ашылмаған қысқартулар мен аббревиатураларды пайдалануға болмайды;

 

◄ бір баяндамада екі автордан артық қатысудың болмағаны абзал;

 

==============================☼===========================

 

 

АҚПАРАТ

 

Конференцияға қатысқаны үшін ұйымдастыру жарнасы «Өтінім-Шартта»көрсетілген,баяндама «Өтінім-Шартсыз» қабылданбайды; баяндаманың конференция бағдарламасына кіргендігі туралы растамасын алғаннан кейін ғана ұйымдастыру жарнасы аударылады;

 

Баяндаманың мәтіні мен «Өтінім-Шартты» (бірнеше автор болған жағдайда «Өтінім-Шарт» автордың әрқайсына бөлек толтырылады және жарнасы да әрқайсына бөлек аударылады) Дайындық комитетінің

E-mail: lifelong-15@yandex.ruэлектронды поштасына жіберу сұралады;

 

▲ Егер конференция жұмысына қатысуға қажет ұйымдастыру жарнасын аудару үшін Сізбен немесе Сіздің ұйымыңызбен келісім-шарт жасасу керек болса, онда бұл үшін қажетті құжаттарды http://www.lifelong-education15.kzтаба аласыздар;

 

▲ Ұйымдастыру комитеті қабылдаған баяндамалар конференция басталғанға дейін жарияланады. Конференцияның жұмысы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі.

 

▲ Конференцияға дайындық барысы; келіп түскен баяндамалар және «дөңгелек үстелдердің» қалыптастырылуы туралы ақпарат; конференцияның ұйымдастырылуына енгізілетін мүмкін болатын өзгерістер мен толықтырулар, басқа да ақпарат Конференцияның http://www.lifelong-education15.kz сайтында уақтылы орналастырылады.

 

 

=============================☼============================

 

БАЯНДАМАЛАРДЫҢ МӘТІНДЕРІ мен "ӨТІНІМ-ШАРТТАР"

2017 жылғы 30 СӘУІРГЕДЕЙІН ҚАБЫЛДАНАДЫ

 

=============================☼============================

 

ӨТІНІМ-ШАРТ

 

«ӨМІР БОЙЫ БІЛІМ АЛУ:

ТҰРАҚТЫ ДАМУ МҮДДЕСІҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ»

15-ші (мерейтойлық) ХАЛЫҚАРАЛЫҚ

КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

2017 ж.2-4маусым, Қазақстан, Астана

 

Аталған тіркелу нысанын компьютерде толтырыпбізге мына мекенжай бойынша жіберудісұраймыз:     E-mail:  lifelong-15@yandex.ru

Тегі

 

Аты

 

Әкесінің аты

 

Ғылыми атағы

 

Ғылыми дәрежесі

 

Лауазымы

 

Ұйымы

 

Поштаиндексі

 

Елі

 

Қаласы

 

Телефоны

 

Факс

 

E-mail

 

Баяндаманың атауы

 

Қатысу формасы:

(күндізгі/сырттай)

 

«Дөңгелек үстелдің» нөмірі

 

"Өтінімде"қысқартулар мен аббревиатураларға жол берілмейді.

 

Конференцияға қатысушы бір адамның ұйымдастыру жарнасы– Қазақстан Республикасының резидентіүшін 6 000  теңге

 

ҚР БҒМ«Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы»РМҚК

Индекс 010000  Астанақ.Орынбор к., 4

ИИК  KZ826010111000202462 

БИН  080940006848

Кбе  16

БИК  HSBKKZKX

«Қазақстан Халық банкі» АҚ

 

Конференцияға қатысушы бір адамның ұйымдастыру жарнасы – ТМД-нің резиденті еместер үшін 1 200 рубль

ҚР БҒМ «Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы» РМҚК

Индекс 010000  Астанақ.Орынбор,4

ИИК  KZ696010111000206091

БИН  080940006848

Кбе 16

БИК  HSBKKZKX

«Қазақстан Халық банкі» АҚ

 Сіздің конференция қатысушысы ретінде тіркелгендігіңіз туралы хабарлама алғаннан кейін Сізге жан-жақты толық ақпарат жіберіледі.